Sagt om min kunst /
Said about my art:
DA:
Min overordnede tilgang til kunsten kan beskrives som æstetisk og eksistentiel, og ofte med udgangspunkt i et specifikt materiale eller et tema. Jeg leder efter enkelthed og sætter pris på "tomme pladser", hvor der er plads til øje og sind.
De seneste år har jeg især arbejdet med tusch og blæk på papir. Værkerne afspejler kroppens bevægelser i en stram tidslig koreografi.
I disse værker dyrker jeg gentagelsen. En proces som er vigtig for at opnå en fordybelse som kan lede frem til og afspejles i et færdigt værk. 
 
EN:
My overall approach to art can best be described as aesthetic and existential. Set off by a specific material or theme I seek and appreciate space in my works. Space for the eye and mind to rest or restore.
In recent years I have been working mainly with watercolor and ink on paper. These works reflect bodily movements in a tight temporal choreography. By repeating the performance brush on paper again and again I achieve the immersion that is probably most important for me.

 
 
"Mariane Lyngsø er i gang med at brænde et stort motiv i en træplade. Hendes hånd bevæger sig som en seismograf over de fine årer i pladen. Fintfølende og sensibel, registrerer enhver bevægelse. Men stadig sikker på, hvor den skal hen.
Citat fra artiklen "Kreativ på kommando" af Torben Kloster og Lasse Skov.

"Mariane Lyngsø burns a pyrographic motive into plywood. Her hand moves seismographically, sensing and registrering the fine surface of the plywood. Yet sure of its direction."
Quote from article "Kreativ på kommando" by Torben Kloster and Lasse Skov.
Copyright Mariane Lyngsø. All rights reserved